Zen is een discipline waarmee we in beginsel begrip en inzicht in onszelf ontwikkelen. Als we druk bezig zijn, zoals gewoonlijk, met het naar buiten richten is er haast geen mogelijkheid om onze eigen gedachten waar te nemen, en daarom leren we haast niets over onszelf. In zenmeditatie doen we het tegenovergestelde en richten onze aandacht volledig naar binnen op onze ware aard. Hierbij is ieder moment dat je je laat afleiden een gelegenheid om te kunnen leren wat hiervan de echte oorzaak is.
Zenbeoefening gaat niet over het nastreven van idealen, maar over een heldere, evenwichtige en ontwaakte manier van zijn bij de dagelijkse gang van ons leven.
Er is maar één manier om dit te ontdekken, aan de slag!

Zuiver en Nu weekend,  Vr 11 t/m Zo 13 oktober 2024

Observeren als er niets gebeurt, wie durft?

Meer info

Instromen en meedoen met zen

Gezamelijk mediteren is een stimulans zijn voor elkaar.
Daarbij draagt de regelmaat van de bijeenkomsten bij aan de ontwikkeling van je motivatie en discipline voor je dagelijkse meditatie thuis.
Wekelijks komen we op drie avonden en een volledige dag bijeen en mediteren we onder begeleiding van een vaste leraar. Daarnaast organiseren we regelmatig extra gelegenheden om je zenbeoefening verder te verdiepen.
De begeleiding wordt gegeven op een inspirerende, verdiepende en heel praktische manier. Instroom altijd mogelijk, ook zonder meditatie ervaring.

Meer informatie

Aandacht in verschillende vormen

Zen is je verbonden voelen met alles wat zich in je voordoet en wat er om je heen gebeurt, zodat je kunt doen of laten wat de situatie van dit moment vergt, ontdaan van alle franje. In de praktijk is dat niet eenvoudig, omdat er altijd zoveel is waardoor we steeds aan iets anders denken dan waar we mee bezig zijn. Daarom bestaat het beoefenen van zen uit het richten, aanscherpen en ontwikkelen van onze aandacht. Hoewel in zen de zitmeditatie (zazen) de centrale discipline is, biedt Zenschool een gevarieerde reeks van oefeningen. Hiermee bieden we voor iedereen de gelegenheid om lichaam en geest tot eenheid te brengen.

Meer informatie

Wat kan zen en meditatie voor mij betekenen?

Belangrijker is de vraag, wat zijn je verwachtingen (over zen)?
In ons leven doen we namelijk de meeste dingen om een bepaald doel te bereiken, om een bepaald resultaat te behalen. Het hebben van doelen is op zich prima, nuttig of zinvol, maar als we daarbij ook verwachtingen scheppen over het resultaat of over de weg er naartoe verhinderen we onszelf te zien wat er op dit moment werkelijk is. Zen gaat juist over de ('gewone') rijkdom van dit moment, terwijl we de dingen die te doen staan zo aandachtig mogelijk kunnen doen, vrij en zorgeloos ongeacht de omstandigheden. Dat klinkt heel eenvoudig, maar als we ons realiseren dat het feitelijk draait om het doorbreken van onze 'zelfbedachte' ideeën over onszelf, over de toekomst en over de wereld, dan is de beoefening van zen daarmee het keerpunt dat het leven echt zin geeft.

Lees verder